Cho Vay Tiền Mặt Trả Góp Không Cần Thế Chấp

Ngân Hàng Việt Nam Cho Vay Tiền Mặt Trả Góp Không Cần Thế Chấp


Ngân Hàng Việt Nam Cho Vay Tiền Mặt

Trả Góp Không Cần Thế Chấp



 
I. Các Đối Tượng Được Vay:
 
- Chủ giấy phép kinh doanh
 
- Người đứng tên trên Đồng hồ điện (trên 300 ngàn 1 tháng)
 
- Người có mua bảo hiểm nhân thọ ( 3 triệu/năm)
 
- Công nhân viên làm công ăn lương ( tổng lương trên 3 triệu 1 tháng)
 
II. Hồ sơ gồm: ( tất cả là giấy tờ photo)
 
- Chủ giấy phép kinh doanh
+ Hộ khẩu 
+ Chứng minh nhân dân
+ 1 tấn hình 3x4
+ giấy phép kinh doanh
 
- Người đứng tên trên Đồng hồ điện (trên 300 ngàn 1 tháng)
+ Hộ khẩu 
+ Chứng minh nhân dân
+ 1 tấn hình 3x4
+ 3 hóa đơn điện gần nhất
 
- Người có mua bảo hiểm nhân thọ ( 3 triệu/năm)
+ Hộ khẩu 
+ Chứng minh nhân dân
+ 1 tấn hình 3x4
+ Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ
 
- Công nhân viên làm công ăn lương ( tổng lương trên 3 triệu 1 tháng)
+ Hộ khẩu 
+ Chứng minh nhân dân
+ 1 tấn hình 3x4
+ Sao kê Hoặc Xác nhận 3 tháng lương gần nhất

 
 
 III. Thời Hạn Vay Và lãi xuất           
 Thời hạn trả góp: từ 6 tháng đến 36 tháng
                                 Lãi suất : 
 - Theo hóa đơn điện :
+ Từ 300 ngàn/tháng đến 550 ngàn/tháng lãi xuất cứng là 2.95%/ tháng
+ Từ 550 ngàn/tháng đến 1 triệu/tháng lãi xuất cứng là 2.17%/ tháng
+ Từ 1 triệu /tháng trở lên lãi xuất cứng là 1.66%/ tháng
 
- Theo giấy phép kinh doanh
+ Lãi xuất cứng là 2.95%/ tháng
 
- Theo bảo hiểm nhân thọ 
+ Lãi xuất cứng là 1.66%/ tháng
 
- Theo công nhân viên làm công ăn lương 
 
+ Lãi xuất cứng là 1.66%/ tháng "Két  A"  (Tóp 500 Doanh Nghiệp Việt Nam)
 
+ Lãi xuất cứng là 2.17%/ tháng "Két  B" ( Công ty thành lập Trên 3 năm)
 
+ Lãi xuất cứng là 2.95%/ tháng "Két  C" Các công ty không ở "Két  A" & "Két  B"
 
 Trường hợp đặc biệt : Người Vay thuộc  "Két  B" nhưng có mức lương cao trên 7,5 triệu / tháng sẽ được hỗ trợ lãi xuất ở  "Két  A"

Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ  0932.186.177  ( Mr Hiệp )
Ý KIẾN THẢO LUẬN
Ý kiến của bạn
Họ tên:   Phone:   Email:
Nội dung:
Mã bảo vệ

Các tin khác